5-C AHMET KELEŞOĞLU İ.OKULU SARIGAZİ
  Sınav Soruları
 

 

 

 

No- Sınıf          :-----------------                                                                    Tarih:11/01/2010

4.SINIF SOSYAL BİLGİLER I. DÖNEM II. YAZILI SORULARI

 

1)Aşağıdaki ifadelerden, doğru olanların başına “D” , yanlış olanların başına “Y” yazınız.                             ( 18 puan)

(....) Ölçek krokide kullanılmaz.

(....) Tarihi eserler geçmişten günümüze ışık tutan kültür unsurlarımızdır.

(....) Köprü, liman ,baraj, ev doğal unsurlardır.

(....) Kurtuluş Savaşı 19 Mayıs 1919 da Samsun’da başlamıştır.

(....) Bir yeri tarif ederken kroki çizmek işimizi kolaylaştırır

(....)  Pusulanın renkli ucu daima güneyi gösterir.

(....)  Güneşin doğduğu tarafa yüzümüzü döndüğümüzde, arkamız doğuyu gösterir.

(….) TBMM, 9 Eylül 1922’de Ankara’da açılmıştır

(....)  Kuzey ile batı arasındaki ara yön kuzeybatıdır.

 

2)Sınıfımızın krokisini  çiziniz.(10 puan)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3)İki  kişinin  nüfus  cüzdanlarında  aşağıdakilerden  hangisi  aynı  olamaz ?(5puan)

      A - Soyadı                    B - Doğum  Yeri

      C - Doğum  tarihi          D - T.C  Kimlik  Numarası

 

4)Aşağıdaki cümlelerdeki noktalı yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.(15 puan)

 ( doğu – batı – kuzey – güney – kuzeydoğu – güneybatı )

 

a)  Güneş’in doğduğu yöne zıt yönde yürüyen biri ------------ ya doğru yürüyor demektir.

b) Evimizin kuzeyinde park,  batısında havuz vardır. Parktan eve uğrayıp havuza gitmek için önce ------------- sonra ------------- yürümek gerekir.

c) Ahmet’in evi bizim evin batısındadır. Öyleyse bizim ev Ahmet’in evinin ----------- dır.

 

5)  Aşağıdaki olayları tarih sırasına (kronoloji) koyunuz  ( 10 puan)

Erzurum Kongresi --    TBMM ‘nin  açılışı   - - Atatürk’ün Samsun’a çıkışı  -               Cumhuriyetin İlanı     --     Sivas Kongresi

1-…………………………………        2-………………………………………………

3-……………………………………    4-……………………………… 5-.......................................

 

 

6) Aşağıdaki verilenlerden hangileri aynı yönü belirtmektedir.? (5 puan)

 

I. Ağaçların yosunlu olduğu taraf

II. Kutup Yıldızı’nın bulunduğu taraf

III. Güneş’in doğduğu taraf

 

A) I         B) II – III           C) III          D) I – II

7) Aşağıdaki hava durumu haberine bağlı olarak, bölgelerin hava durumuna göre verilen simgeleri haritada eşleştiriniz.(12puan)

 

“Bugün, ülkemizin doğusu karlı olacak. Ülkemizin kuzey sahillerinde sağanak yağış var. İç kesimlere doğru gelindikçe kuzeydeki yağmurların yerini bulutlara bıraktığını görüyoruz. Güney ve batı kıyılarında aralıklarla güneşli bir hava hakim. Ülkemizin kuzeybatısında da bulutlu ve sisli bir hava var.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8)  Bir yerin kuş bakışı görünüşünün ölçmeden, ana hatlarıyla çizilen taslağına . ………denir.

Cümledeki boşluğa hangisi gelmelidir? (5 puan)

 

A)  Plan                     B) Kroki                        C)  Harita                               D) Ölçek

 

9) Aşağıdakilerden hangisinin krokisini çizemeyiz?(5 puan)

a)ülkemizin                                       b)sokağımızın                  c)okulumuzun               d)evimizin

 

10) Hava olaylarıyla ilgili bilgi ve tahminlerin öğrenildiği kurum aşağıdakilerden hangisidir? ( 5  puan)

            A) Devlet Meteoroloji  İşleri Genel Müdürlüğü

            B) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü   

C) Sivil Savunma Müdürlüğü                          

D) İl Sağlık Müdürlüğü            

 

11) “Yiğit, ormanda gezerken yolunu kaybetmiş. Büyük bir kulübeye rastlamış. Büyük bir ırmağın hemen kenarındaymış. Büyük bir dağın eteklerinden doğuyormuş bu ırmak. Üstünde de bir baraj varmış. Yiğit, nehrin üstündeki köprüden geçerek karşıya geçmiş.”

 

Yukarıdaki parçada altı çizili kelimelerden kaç tanesi doğal unsur kaç tanesi beşeri unsurdur? ( 5  puan)

                         Doğal                 Beşeri                            

A.                       4                        3                                   

B.                       3                        4                                   

C.                       5                        2                                  

D.                       2                        5          

 

   İller

Pazartesi

Salı

Çarşamba

İstanbul

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu

Yağmur

Ankara

Güneşli

Bulutlu

Yağmurlu

Antalya

Güneşli

Güneşli

Parçalı bulutlu

12) Yandaki tabloda verilen bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?  (5  puan)

 

A-İstanbul, Pazartesi ve Salı parçalı bulutlu iken Çarşamba yağmurludur.

B-Güneş’li günün en fazla olduğu ilimiz Antalya’dır.

C-Çarşamba günü üç ilimizde yağış alacaktır.

D-İstanbul ve Ankara ilimiz Çarşamba günleri yağmurludur.                  Başarılar


ADI SOYADI :   

 

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ I. DÖNEM II. YAZILI DEĞERLENDİRME

                                                                                            

1-Maddeler kaç halde bulunur? Her haline ikişer örnek veriniz. ( 10 Puan )

 

 

 

 

2- Görerek maddelerin hangi özelliklerini anlarız? ( 4 Puan )

 

 

 

 

 

3-Aşağıdaki tabloda saf madde, karışım ve çözeltiye ikişer örnek yazınız. ( 6 Puan )

 

SAF  MADDE

KARIŞIM

ÇÖZELTİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Sıvı maddelerin özellikleri nelerdir? ( 10 Puan )

 

 

 

 

 

 

5-Aşağıda verilen cümlelerdeki  noktalı yerlere, kutu içindeki  kelimelerden uygun olanını yazınız.   ( 20 Puan )

 

 

 

              esnek                madde                        yassı                      lifli                     kalp               

 

   çözünme           şekli                        akciğer                 cisim                           mıknatıs     

 

Kafatası, leğen kemiği, kaburga kemikleri ………………………kemiklere örnektir.

Kaslar …………………… yapıdan oluşmuştur.

      Solunum sisteminde kanın temizlendiği organ  ………………….dir.

      ………………….. kan dolaşım sisteminin en önemli organıdır.

      Büküldüğünde tekrar eski halini alabilen ve kırılmayan maddelere…………… madde denir.

Uzayda yer kaplayan, kütlesi ve hacmi olan her şeye ……………… denir.

Demir, nikel ve kobalt olan her madde…………………. tarafından çekilir.

      Katı maddelerin belli bir ………………..vardır.

      Maddenin şekil almış haline …………………..denir.

      ……………………… tuzun su içinde görünmez hale gelmesidir.

 

6- Aşağıdaki cümlelerde doğru olanın yanına (D), yanlış olanın yanına (Y) koyun. ( 10 Puan )

      (       )  Vücudumuza belli bir biçim veren, destek sağlayan yapıya iskelet denir.

      (       )  Soluk alırken havadan oksijen alınır, soluk verirken havaya karbondioksit verilir.

      (       )  Uyluk kemiği bacağımızdadır.

      (       )  Sıvı maddelerin şekli yoktur.

      (       )  Kütle ve hacim maddenin hissedilebilir özelliklerindendir.

      (       )  Altın bir maddedir, altın yüzük bir cisimdir.

      (       )  Katıların ısıtılıp sıvı hale gelmesine buharlaşma denir.

      (       )  Plastik, cam ve metal, suyu geçirmeyen malzemedir.

      (       )  Maddeleri ölçmek için kullanılan bir kabın ağırlığına dara denir.

      (       )  Kütle ölçü birimi litredir.

 

Aşağıdaki çoktan seçmeli testte doğru olan şıkkı işaretleyin. ( Her soru 4 puandır)

 

7- Günlük hayatımızda, aşağıdakilerden hangisini yaparken daha hızlı soluk alıp veririz?

    a) Yemek yerken                                     b) Yüzerken

    c) Yürürken                                             d) Uyurken

 

8- Kanın vücudumuzda dolaşmasını sağlayan kalp, bir pompa gibidir. Kalbimiz bu pompalama olayını, hangi yapıların yardımı ile gerçekleştirir?

    a) Kalp kaslarıyla                                    b) Damarlarla

    c) Akciğerlerle                                        d) İskeletle

 

9- Kas kasılması sırasında aşağıdakilerden hangisi gözlenmez?

    a) Kasın boyu uzar.                                 b) Kas daha fazla enerji harcar.

    c) Kas kalınlaşır.                                     d) Kas şişer.

 

10-Aşağıdaki maddelerden hangisini gözleri kapalı birine koklattığımızda bu maddenin ne olduğunu söyleyebilir?

    a) Cam                            b) Kum                      c) Su                            d) Salatalık

 

11-Maddenin hal değiştirmesi için hangisi gereklidir?

    a) Renk                          b) Koku                          c) Isı                         d) Şekil

 

12- Tuzlu su bir çözeltidir.

       Tuz ile suyu ayırmak için hangi yöntem kullanılabilir?

       a) Süzme                    b) Buharlaştırma               c) Eleme                      d) Yüzdürme

 

13- Aşağıda verilenlerden hangisi maddeler için ortak bir özelliktir?

      a)Renk                       b) Pürüzlülük                  c) Hacim                         d) Sertlik

 

14-  I.Gözlük                 II. Gazete                       III. Cam               IV.Hava

       Yukarıda verilenlerden hangileri saydamdır?

      a) I, II  ve  III                              b) I, III ve IV

     c) II, III ve IV                              d) Hepsi

 

15- Bir sıvının sürekli ısı kaybettiğini gözlemleyen bir çocuk olayın sonunda ne görür?

      a) Maddenin eridiğini                        b) Maddenin buharlaştığını

      c)Maddenin donduğunu                     d) Maddenin kaynadığını

 

16- Ayşe, bir miktar şekeri tavaya koyup mutfak tüpünde ısıtıyor. Şekerde nasıl bir değişim gözlenir?

     a) Erime                        b) Buharlaşma                  c) Donma                       d) Bozunma

                                                                                                                     

 

   BAŞARILARTÜRKÇE 1. DÖNEM 2. SINAV SORULARI:

 Adı ve Soyadı:...................................                                              ALDIĞI NOT:                                                             Numarası      :......                                                                                                                           

Sınıfı              :......                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                  CUMHURİYETİN İLANI

    1923 Yılı Ekim ayının 29’uncu günüydü. Halk hala dağılmıyordu. Bir ara Meclisin kapısında bir milletvekili çıktı.Orada bulunan gazeteciler olarak milletvekilinin etrafını çevirdik.Milletvekili:

 

   - Şu anda içeride çok önemli,tarihi kararlar alınıyor,dedi.Dışarıya sızan haber bu kadardı.

  

    Akşam saat 18:45’ti.Millet Meclisi oturumu açıldı. Sağda dinleyicilere, solda gazetecilere yer ayrılmıştı. Bütün milletvekilleri ortada,sıkışık bir durumda oturuyorlardı.Türkiye Devleti’nin yönetim şeklinin değiştirilmesi için görüşmeler başladı. Birçok milletvekili söz aldı. Heyecanlı konuşmalar yapıldı. Cumhuriyet yönetimi oy birliği ile kabul edildi. Saat 20:30’dan itibaren devletimizin adı “Türkiye Cumhuriyeti” oldu. Meclis, “Yaşasın cumhuriyet!” sözleri ile inledi.

    Sıra, ilk cumhurbaşkanını seçmeye geldi. Ankara milletvekili gazi Mustafa Kemal, cumhurbaşkanlığına seçildi.

    Meclis önünde bekleyen halk, Cumhuriyetin ilanını ve Atatürk’ün cumhurbaşkanı seçildiğini duyunca coştu.Bu arada 101 pare top atıldı.Türk Milleti yıllardan beri hasretini çektiği Cumhuriyet’e kavuşmuştu.

 

                                                                                                    Enver Behnan ŞAPOLYA

 

           Aşağıdaki ilk dört soruyu okuduğunuz metne göre cevaplayın.

 

  1. Okuduğunuz metnin konusu nedir?

 

 

 

 

  1. Yazarın okuduğunuz metni yazma amacı ne olabilir?

 

 

 

 

  1. Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

 

 A)Cumhuriyet ne zaman ilan edildi?.............................................................................

 

 B) Cumhuriyet nerede ilan edildi?................................................................................

 

 C) Cumhuriyet yönetimi nasıl kabul ediliyor?.................................................................

 

D)     Cumhurbaşkanını kim seçiyor?..............................................................................

 

  1. Aşağıdaki düşüncelerin (yargıların) metnin hangi paragrafına ait olduğunu belirleyip yazınız.

 

Halk hala dağılmıyordu.(           )

Cumhuriyet yönetimi oy birliği ile kabul edildi. (          )

Türk ulusu, yıllardan beri hasretini çektiği Cumhuriyet’e kavuştu.(           )

 

      5-Aşağıdaki ifadelerden hangisinde, gelecekte yapılacak bir olay anlatılıyor?

      A)Dersimi dinlerim.        

      B)Yağmurun sesi kesildi.

      C)Ödevimi yapıyorum.

      D)Tatilde köyüme gideceğim.  

 

      6-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükler anlamlıdır?

      A) Bugün pazardan büyüklü küçüklü elmalar aldım.

      B)  Pazarda ihtiyarların oturması için yaşlılar yeri açılmış.

      C) Annem sarı ve yeşil kazak ördü.

      D) Babamın saçları siyah beyaz oldu.

 

7-) Hangi cümlede zıt anlamlı sözcük kullanılmıştır?

          A-)Ak saçlı dede beyaz yelek giymiş.

B-) Geniş yol bana çok dar geldi.

C-) Uzun yol uzadıkça uzadı.

D-) Al kırmızı renkler ortalığı sarmıştı.

 

 8-)  “Boş”   sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde Gerçek anlamıyla  kullanılmıştır?

          A-)  Köpek boş boş bakıyordu.

B-)   Boş sözlerle beni kandırma.

C-)   Boş ver gitsin,yenisi gelir.

D-)  Bu sınıf bomboş.

 

9 -) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir tek heceden oluşan sözcük yoktur?

          A-) Vazoda tek bir gül vardı.

B-) Ağaca iki kuş konmuş.

C-) Bugün elli yaşına basacak.

D-) Türk milleti zekidir. 10-) Aşağıdaki deyimlerden hangisi “çok acıkmak” anlamındır?

          A-)Etekleri zil çalmak

          B-)Kulakları zil çalmak

         C-) Karnı zil çalmak

        D-) Kulak kabartmak

 

   11-) Al—kara—yaş—çal—yüz--el

Yukarıdaki kelimelerin kaç tanesinin eş seslisi vardır?

       A)6         B)5      C)4         D)3

 

12- ) seviyor okumayı dergi Hasan

           1               2             3             4

Yukarıdaki kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur?

 

A )  1–2–3–4                B )  4–3–2–1

C )  3–4–1–2                 D ) 2–4–3–1

 

13-)Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde “tutumlulukla” ilgili değildir?

A)Ayağını yorganına göre uzat

B) Damlaya damlaya göl olur.

C) Bir elin nesi var iki elin sesi var.

D) Sakla samanı gelir zamanı.

 

14”.Bugün okul….. yangın çıkınca sınıf… dumanlar kapladı.Bir öğrenci pencere… atladı ve ayağı kırıldı”. Cümlesinde boş bırakılan sırasıyla ismin hal eklerinden hangileri gelecektir?

A)-dan , -ı , -de             B)-da, -ı , -den

C)-u , dan ,-de              D)-a, dan, -de

 

15-) Aşağıda verilen cümlelerde hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Kitabı bana verir misin?

B) Soğuğu pek sevmem.

C) Çöpü çabuk atmalısın.

D) Kuşun kanatı kırıktı.

 

16) Aşağıda verilen cümlelerde hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?

A) Babamın gözlükü nerede?

B) Eşyaların dolapın içinde.

C) Yolcu birden pilota seslendi.

D) Ahmed’i çok seviyorum

 

 

İlk 4 soru 10’ar puan diğerleri 5’er puandır.

 MATEMATİK 2. YAZILI SORULARISARIGAZİ AHMET KELEŞOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU 4/C SINIFI 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI
Adı-Soyadı:
Tarih:   16/ 03 /2011
Sınıf           :                                        No :
Puan :

A) Aşağıdaki bilgilerden doğru olanın yanına (D), yanlış olanın yanına (Y) yazınız.  (Her Soru2 Puan 2 X 10=20puan )                                
1.       (        ) Mum, kandil ve gaz lambası güçlü ışık yayan aydınlatma araçlarıdır.             
2.       (        ) Hızlanma, yavaşlama, sallanma ve dönme birer hareket türüdür.
3.       (        ) Duraktan kalkan minibüs hızlanma hareketi yapar. 
4.       (        ) Bir cismin sabit bir noktaya göre yerinin ya da konumunun değişmesine hareket denir.         
5.       (        ) Güneş, yıldızlar ve ateş böceği yapay ışık kaynağıdır.                                                           
6.       (        )Kentlerdeki gereğinden fazla ışıklandırma, ışık kirliliği yaratmaktadır.                                          
7.       (        )Hiç ışığın olmadığı yerlerde varlıkları görmemiz mümkündür.
8.       (        ) Bitkiler hareket edebilir.
9.       (        ) Aynı yolu koşan iki çocuktan daha kısa sürede koşan yavaştır.
10.   (        )Aşırı aydınlanma, deniz kaplumbağası yavrularının denize değil, ışığa doğru yönelmelerine neden olur.
 
B) Aşağıdaki boşlukları verilen sözcüklerle uygun şekilde doldurunuz. (Her Soru2 Puan 2 X 10=20puan )
 * itme * hızlı-yavaş *esnek * hareketsizdir * çekme *ışık kirliliğine  * doğal ışık *   ışık *kısa * hareket 
1.      Koşarken ……………………………………….,yürürken daha ……………………………..hareket ederiz.
2.      Yay gibi ………………………………cisimler, kuvvet ortadan kalkınca eski şekline dönerler.
3.      Mıknatıslar demir,nikel, kobalt gibi cisimlere yaklaştırılınca…………………kuvveti oluşturur.
4.      Aşırı ve yanlış aydınlatma ………………………………………….. neden olur.
5.      Duran bir cisme kuvvet uygulandığında ……………………..eder.
6.      Bir cisim bulunduğu noktadan ayrılmıyorsa …………………………….
7.      Cisimleri görmemize,renkleri ayırt etmemize yol açan fiziksel güce ……………… denir.
8.      Güneş ve yıldızlar ………………………… kaynaklarıdır.
9.      Rüzgar cisimlere ……………… kuvveti uygular.
10.   Hızlı hareket eden cisimler konumlarını daha……………… zamanda değiştirirler.
 
C ) ÇOKTAN SEÇMELİ    ( Her Soru 3 Puan 20X 3 =60 Puan )
1. Aşağıdaki ışık kaynaklarından hangisi kendiliğinden ışık yapar?
           A) Ampul                                B) Yıldız                                    C) Kandil                         D) Gaz lambası
 
2. Hangisi doğal ışık kaynaklarından biri değildir?
           A) Kutup yıldızı                     B) Ampul                           C) Ateş böceği                    D) Şimşek
 
3. Aşağıdaki hareketlerin hangisinde hızlanma vardır?
    A )Uçuşa kalkan uçak B) İnişe geçen uçak        C)Frene basan sürücü     D)Topu yakalayan kaleci
 
4. Simay nerede iken, geceleri gök cisimlerini daha net görebilir?
          A) İstanbul Taksim Meydanı        B) Ankara Gençlik Parkı     C) İzmir Fuarı        D) Dedesinin köyü 
 
5.Çevresine ışık yayan cisimlerin genel adı hangisidir?
          A) Işık kaynağı            B) Güneş                      C) Yıldız               D) Ateş
 
6. Aşağıdakilerden hangisi ışık ışınlarının yayılma şeklini doğru olarak belirtmektedir?
A) doğrular halinde                       B) dairesel şekilde         C) dalgalar halinde                        D) yatay halde
 
7. Işık aynı zamanda aşağıdaki canlılardan hangisinin besin kaynağıdır?
        A) Hayvanların                     B)İnsanların                   C) Bitkilerin                             D)Aslanların
 
8- Dönme dolabın hareketi ne tür bir harekettir?
       A) sallanma                                              B) dönme                          C) yavaşlama                    D) aşağı yukarı
 
9. Aşağıda verilenlerden hangisinin hareketi aşağı – yukarı şeklindedir?
       A) salıncak                                 B) asansör                         C) otobüs                           D) saatin akrebi
 
10.Yanlış yerde,yanlış zamanda, yanlış yönde ve çok miktarda yapılan ışıklandırma neye sebep olur?
       A) Işık kirliliği                         B)Aydınlatma                 C) Güzel görüntü                 D)Az ışıklandırma
 
11. Aşağıda yapılanların hangisi cisimlerde kalıcı şekil değişikliğine neden olur?
A) Oyuncak arabayı itme         B) Paket lastiğini germe   C) Baltayla tahtayı kırma        D) Süngeri elle sıkma
 
12. Aşağıdakilerden hangisi bir cisme uygulanan kuvvetin sonucu olamaz?
        A) yön değiştirme                                    B) hızlanma                                   C) donma                          D) yavaşlama
 
13. Aşağıdakilerden hangisi bir cisme uygulanan kuvvetin etkisiyle değişmez?
       A) Rengi           B) Hızı            C) Şekli           D) Hareket yönü
 
14. Cisimlere uygulanan kuvvetin etkisi kalktığında eski şekline dönen cisimlere ne ad verilir?
    A) Esnek cisimler        B) Esnek olmayan cisimler       C) Yumuşak cisimler                       D) Sert cisimler
 
15. Aşağıdaki ışık kaynaklarından hangisi ışık üretirken ısı yaymaz?
     A) Ampul                       B) Mum                C) Floresan lamba                       D) Şimşek
 
16.Aşağıdakilerden hangisinin sonunda şekil değişikliği olmaz?
    A.) Bükme          B) Sallanma          C)Vurma             D)Germe
 
17. Aşağıdakilerden hangisinde ışık aydınlanma amacı ile kullanılır ?
A) Araba farı                      B) Ambulansın ışığı                         C)Trafik lambası                              D) Deniz feneri
 
18. Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir?
A) Ay                                    B)Güneş                                             C) Ampul                             D) Yıldız
 
19.Hareket halindeki bir cisme hareketi yönünde uygulanan kuvvet arttırıldığında aşağıdakilerden hangisi görülür?
    A) Cisim yavaşlar             B) Cisim yön değiştirir.                  C) Cisim hızlanır.             D) Cisim durur.
 
20.Göz sağlığımızı korumak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru değildir ?
A) Aydınlatma çok parlak veya loş olmamalıdır.                             
B) Işık doğrudan göze gelmemelidir.
C) Yazı yazarken veya kitap okurken ışık sol üst taraftan gelmelidir.
 
D) İyi görebilmek için ışık doğrudan gözümüze gelmelidir.
 
Adı Soyadı:                                                              08.03.2011
          TÜRKÇE DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAV SORU VE CEVAPLARI
CAN KULAĞI
         Her şeyi dinleyerek öğrendiğimi iddia etmiyorum. Tabi ki okuyarak, yaparak, yaşayarak, gezip görerek öğrendiğim birçok şey var. Ancak bu güne kadar öğrendiklerimin önemli bir kısmında iyi bir dinleyici olmamın payı büyüktür. Konuşan kişiyi hep can kulağı ile dinlerim. Öyle ki çoğu kez dinlerken ortamdaki tüm diğer uyarıcılarla bağlantımı keserim. Sanki o anda dünyada bir ben varımdır, bir de konuşan kişi. Konuşmacının sözlerine değer vermek, onu dikkatlice dinlemek aynı zamanda o kişiye saygımızın bir göstergesi değil midir?
 Yukarıdaki parçayı okuduktan sonra aşağıdaki ilk beş soruyu metne göre yanıtlayınız.
 
1) Yukarıdaki metnin ana düşüncesi nedir?
……………………………………………………………………………………………………………
2) “Can kulağı ile dinlemek” deyimi ne anlama geliyor?
…………………………………………………………………………………………………………….
3) Yukarıdaki metnin sonuna bir cümle eklemek isteseniz ne yazardınız?
…………………………………………………………………………………………………………….
4) Yazıda sözü edilen diğer uyarıcılar sizce neler olabilir?
…………………………………………………………………………………………………………….
 
 5-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmamıştır?
A) Meraktan gözlerim yolda kaldı.                              B) Kapı sonuna kadar açıktı.
C) Yorgunluktan dizlerimin bağı çözüldü.                        D) Gürültüden başım patladı
 
6-“Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.” Atasözünün açıklaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Her yiğit yoğurdu farklı yer.
B) Her insanın bir çalışma yöntemi, bir iş yapma biçimi vardır.
C) Her insan yoğurdu sevmez.
D) Bazı insanlar yoğurdu olduğu gibi, bazısı da sulandırarak yer.
 
7-Altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) Kalpimi kırıyorsun.                                  B) Ağaçta sürüyle kuş var.
C) Kitap en iyi arkadaştır.                            D) Bir de dolabın üstüne bakmalısın.
 
8-“Aileden uzak olmanın verdiği …………… ve çeşitli ……………….. karşın Atilla okulda güzel şeyler de öğrenmekte ve yaşantısında adım adım gelişmeler olmaktadır.”
 Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi getirilmelidir?
A) Özlem – sevinçlere B) Neşe – mutluluklara C) Heyecan – başarılara D) Özlem – sıkıntılara
 
9-Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Yurt – vatan B) Eski – yeni  C) Hediye – armağan  D) Baş – kafa
10-“Çok istemek” anlamına gelen deyim aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?
 
A) Yorgunluktan canım çıktı.                          B) Şöyle sıcak, demli bir çay canım çekti.
C) Az kalsın canından oluyordu.                      D) Bana oldukça candan davrandılar.
 
11- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel ( kişiye göre değişen ) bir anlatım vardır?
A) Bir yıl dört mevsimdir.    B) En zevkli ders matematik dersidir.
 C) Yılın ilk ayı Ocak’tır.                      D) Bir hafta 7 gündür.
 
 
12- “dal” sözcüğü aşağıdaki tümcelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?
 A) Ağacın dalları meyveleri taşıyamıyordu.
 B) Kuş ağacın dalına küçük bir yuva yapmıştı.
 C) Gözleri uzaklara daldı gitti.
 D) Babam daldaki çiçeklere ellemeyin dedi.
 
13- Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklıdır ? 
A) okudum            B) yattım      C) başardım   D) seveceğim
 
14-Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi bir işi ( eylemi ) bildiriyor?
  A) Ali okuldan geldi. B) Ayşe’ye top alınmış. C) Mert, televizyon izliyor. D) Can, ders çalışıyor.
 
15- Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinin eş seslisi yoktur.
A) Ağaç yaş iken eğilir. B) Bir yıl dört mevsimdir. C) Günde üç ekmek alıyordu. D) Çok dolu yağdı.
16- Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sonunu ünlü ile başlayan bir ek gelirse Sert Sessiz Yumuşaması olur?
A) temel                     B) telaş                   C) dolap             D) saç
 
17-“Dişlerimi fırçalıyorum.” Cümlesinin eylemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devam eden eylem         B) Biten eylem         C) Gelecekte yapılan eylem.             D) Olumsuz eylem
 
18-  Aşağıdaki adlardan hangisinin aldığı ek nedeniyle anlamında değişme olmamıştır?
       A) gözcü                B) sevgi                 C) evde                    D) boyacı
 
 19- Aşağıdaki kelimelerden hangisi büyük ünlü uyumuna uyar? 
       A) Kitaplık               B) Dondurmacı         C) Kırtasiyeci              D) Televizyon
 
 20- Birinci sütundaki altı cizili sözcükler ikinci sütundaki soruların cevabıdır. Buna göre sorularla cevaplarını eşleştiriniz.
     [___] A) Çocuklar evin bahçesinde toplandı.                   1) Ne zaman
     [___] B) Manavdan erik aldık.                                   2) Nasıl
     [___] C) Yarın Ankara’daki teyzeme gideceğiz.                3) Nerede
     [___] D) Az önce ağlaya ağlaya merdivenlerden indi.          4) Ne
     [___] E) Yarım saattir hastahanede bekliyorum.               5) Kim  
 
5. A B C D    6. A B C D   7. A B C D  8. A B C D   9. A B C D  10. A B C D    11. A B C D  12. A B C D 13. A B C D 14. A B C D  15. A B C D   16. A B C D  17. A B C D 18. A B C D   19. A B C D  20. A B C D
 
 SINAVINIZ BİTTİKTEN SONRA CEVAPLARINIZI KONTROL ETMEYİ UNUTMAYIN !

                                                                                                    BAŞARILAR                            


MATEMATİK 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  3 .YAZILI SIN AV SORULARI

Adı Soyadı:                                                                                                                      Tarih21/ 01 /2011

 

1- Aşağıdaki doğal sayıların okunuşlarını yazınız.

 

3.576=…………………………………………34.738=…………………………………………………….

 

2- Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları rakamla yazınız.

İki yüz on dört bin beş yüz yirmi altı=……………………………………

Otuz iki bin dört=…………………………………………………………

3-    2,0,7,4 rakamlarını kullanarak yazılabilecek en büyük ve en küçük doğal sayıların farkını bulunuz.

 

4-  Aşağıda verilen doğal sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

3568, 3499,  3429, 3512-     ………..…     ……..……     ……..……     …………..

 

5- 486.384 doğal sayısında 8 sayısının basamak değeri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

a- 8000 - 800        b- 80.000 -  80     c- 800 - 80      d- 80 -  8

 

6- Aşağıdaki işlemleri yapınız. (İşlemleri arka tarafa yapabilirsiniz)

 

                        6034                           56838

           -  963                             5952

                                                             3784

                                                           +2518

 

 

7- Konferans salonumuz 50 kişiliktir.21 kişi olan 4/B sınıfı ile 26 kişi olan 2/A sınıfı  film izlemek için salona girdiklerinde kaç kişilik oturacak boş yer kalır?

 

a- 2                 b- 3                 c- 4                d- 5

 

8-Pazarcı pazara götürdüğü 3764 tane cevizin 2518 tanesini sattı. Geriye kaç tane ceviz kaldı?

 

a- 1246  b- 1356   c – 246   d- 1237

 

      

9- Bir salça fabrikası sahibi çiftçilerden domates alıyor.1.gün 2765 kg,2. gün 2675 kg aldı, 3. gün 3204 kg aldı.   Üç günde toplam kaç kg domates aldı?

a- 8700              b- 8644        c- 8774           d- 5767

 

 

10-Aşağıdaki çarpma işleminde verilmeyenleri bulunuz.     

 

      1 6                                    2 8

  x ....3                                x  2...

 

     4  8                                 1 4 0

+1….                             +   5 6

 

  2 0 8                                 ….0 0

                                                                                                      

11-Aşağıdaki çarpma işlemini kısa yoldan yaparak sonucunu yanına yazınız.

21 x 10 =……………..                  40 x 100 =……………

 

14  x 5 =………………                  16  x  25  =……………….             

12-Ali bir günde 20 TL kazanıyor, babası ise bir günde 25 TL kazanıyor. İkisi  5 günde kaç TL kazanırlar?

a-200                 b- 225            c- 250              d- 300

 

13- Ahmet amcanın 3 tane ineği var. Ahmet amca her bir inekten bir günde 16 şar litre süt sağıyor. Ahmet amca 1 haftada kaç litre süt sağar?

a- 336                 b- 300           c- 436               d- 350

 

 

14- Aşağıda verilen işlemi  yapınız.

a-   3 saat 12 dakika=……………dakika eder.         b-  135 dakika=……………….saat…………dakika eder.

 

15-Aşağıdaki boşlukları   uzunluk ölçü birimleriyle (km- m-cm- mm) doldurunuz.

Değirmendere kasabası – Göksun  arasını ………..ile ölçeriz.

Kalemimizin boyunu ……….ile ölçeriz.

Tırnağımızın boyunu …………ile ölçeriz.

Sınıfımızın boyunu ……………ile ölçeriz.

 

16- Aşağıda verilen işlemi  yapınız.

      32 gün=……………….hafta………………gün eder.

     3 hafta 2 gün=……………….gün eder.

 

17- Aşağıdaki bölme işleminde bölüm kaç basamaklı olur?

 
 
 


a- 864    4           

                                   a-1           b- 2              c- 3          d-4

 
 
 


b- 756    9

                                    a-1            b- 2             c- 3          d-4

18 -Aşağıdaki bölme işleminde verilmeyeni işlem yaparak bulunuz.(Bölme işlemleri kalansızdır)

 

375   ……                                        ……   23

       
   
 


          25                                                      34

 

19-  Aşağıdaki bölme ve çıkarma  işlemlerini kısa yoldan yapınız.

 320 : 10 =…………      36000 : 100 =……………

 

 43000 – 300 =………….             6400 – 200 = ………

 

 

20-  Aşağıdaki çarpma ve bölme işlemini yapınız.

 

      236                                            854     6

    x  24                                                                            

 

 

 

 


Not:Her soru 5 puan

 Adı Soyadı       :-----------------


 
  Bugün 1 ziyaretçi (28 klik) kişi burdaydı! POWERED BY OğUZ DEMİRBAŞ

01.10.2007'den beri kere görüntülendi
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=