5-C AHMET KELEŞOĞLU İ.OKULU SARIGAZİ
  2. Sınıf Performans Görevleri
 
2008-2009 PERFORMANS   
GÖREVLERİ

AHMET KELEŞOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU 2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM HAYAT BİLGİSİ PERFORMANS GÖREVİ
 
AD-SOYADI
 
 
TESLİM TARİHİ
26 ARALIK 2008
İçerik Düzeyi                   
Hayat Bilgisi
Sınıf Düzeyi                      
2. Sınıf
Tema Adı                           
Okul Heyecanım
Beklenen Performans      
Araştırma, İnceleme, Gözlem, Sınıflandırma
Puanlama Yöntemi          
Bütüncül Dereceli Puanlama Anahtarı
Ödevin Konusu
“Doğal Afetler ve Doğal Afetlerden Korunma Yolları Nelerdir?”
        Bu ödevi hazırlarken:
·         Doğal afetlerin neler olduğunu araştırınız. Doğal afetleri listeleyiniz.
·         Listelediğiniz doğal afetlerle ilgili resimler toplayınız. Resmini bulamadığınız doğal afetin resmini siz yapınız.
·         Doğal afetlerden korunma yollarını araştırınız.
·         1999 yılı Marmara Depremi’ne tanık olanlarla röportaj yapınız.
Ödevi Hazırlarken Dikkat Etmeniz Gerekenler
1)     Çalışmanızı zamanında tamamlayacak şekilde bir plan oluşturmalısınız.
2)     Çalışmanızı yaparken kitaplar, dergiler, gazeteler, ansiklopediler, internet, aile büyükleri, öğretmenleriniz, komşularınız ve tanıdıklarınızdan yardım alabilirsiniz.
3)     Doğal afetleri listeleyiniz ve her doğal afete ait en az bir resim temin ediniz. Temin ettiğiniz resimler, üzerine yapıştıracağınız kâğıttan büyük olmamalıdır.
4)     Resmini bulamadığınız doğal afeti anlatan resmi, beyaz bir kâğıda uygun büyüklükte siz yapınız.
5)     Topladığınız resimleri, dosya kâğıtlarına uygun bir yapıştırıcı ile yapıştırınız.
6)     Her doğal afet için en az bir, en fazla üç sayfa ayırınız. Resimlerin hangi doğal afete ait olduğunu belirten başlığı yazınız.
7)     Çalışmanız için üzerinde konunun adı, dersin adı, öğretmeninizin adı, sınıfınız, numaranız ve içindekiler bölümlerini belirten bir kapak sayfası oluşturun.
8)     Kullandığınız her resmin altına doğal afetler ve korunma yolları hakkında kısa bilgiler içeren açıklamalar yazınız.
9)     Gereksiz tekrarlardan kaçının. (Beş tane çığ resmi yapıştırmak gibi)
10) 1999 yılı Marmara Depremi’ne tanık olanlarla yaptığınız röportajı yazınız.
11)Çalışmanızın sonuna, çalışma süresince kullandığınız kaynakların adlarını yazınız.
12)Çalışmanızı tel zımba ile delgeçle, kurdele ile veya sizin bulacağınız bir başka yöntemle kitap sayfası kullanımı şeklinde birleştiriniz.
13)Çalışmalarınızda kullanacağınız yazılar sizin el yazınız ile olmalıdır.
14)Hazırladığınız çalışmayı sınıfa ve gerektiğinde velilerinize sunmak, anlatmak için gerekli hazırlığı yapınız.
 
 
  
Dereceli Puanlama Anahtarı
Açıklama: Aşağıdaki dereceli puanlama anahtarı, hazırladığınız çalışmayı değerlendirmek için hazırlanmıştır. Bu anahtar, aynı zamanda çalışmanızda hangi ölçütlere dikkat edeceğiniz konusunda size bilgi vermektedir. Bu anahtar üzerine herhangi bir işaretleme yapmayınız.
5 – MÜKEMMEL
-          Uygun büyüklükte kağıt kullanılmıştır.
-          Önerilen sayfa sayısı aralığında sayfa kullanılmıştır.
-          Çalışmanın kapağı özenle hazırlanmıştır.
-          Çalışmayı oluşturan sayfalar özenle birleştirilmiş ve kitap sayfası açılımındadır.
-          Her doğal afet için başlık yazılmıştır.
-          Her doğal afet için yeterince resim kullanılmıştır.
-          Kullanılan resimler uygun büyüklükte seçilmiştir.
-          Her resmin altına gerekli açıklama yazılmıştır.
-          Resim ve yazılar çok güzel bir kompozisyon oluşturmuştur.
-          Röportaj amaca uygun olarak yapılmış ve ödeve aktarılmıştır.
-          Yararlanılan kaynaklar belirtilmiştir.
-          Çalışma zamanında teslim edilmiştir.
-          Çalışmanın sınıfa sunulması istenilen şekilde yapılmıştır.
PUAN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 – İYİ
-          Uygun büyüklükte kağıt kullanılmıştır.
-          Önerilen sayfa sayısı aralığında sayfa kullanılmıştır.
-          Çalışmanın kapağı özenle hazırlanmıştır.
-          Çalışmayı oluşturan sayfalar özenle birleştirilmiş ve kitap sayfası açılımındadır.
-          Her doğal afet için başlık yazılmıştır.
-          Her doğal afet için yeterince resim kullanılmıştır.
-          Kullanılan resimlerin bazıları uygun büyüklükte seçilmiştir.
-          Her resmin altına gerekli açıklama yazılmıştır ancak gereken özen gösterilmemiştir.
-          Resim ve yazılar çok güzel olmasa da bir kompozisyon oluşturmuştur.
-          Röportaj amaca uygun olarak yapılmış ve ödeve aktarılmıştır.
-          Yararlanılan kaynaklar belirtilmiştir.
-          Çalışma zamanında teslim edilmiştir.
-          Çalışmanın sınıfa sunulması istenilen şekilde yapılmıştır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 – ORTA
-          Uygun büyüklükte kağıt kullanılmamıştır.
-          Önerilen sayfa sayısı aralığında sayfa kullanılmıştır.
-          Çalışmanın kapağı yeterince özenilmeden hazırlanmıştır.
-          Çalışmayı oluşturan sayfalar özenle birleştirilmiş ve kitap sayfası açılımındadır.
-          Her doğal afet için başlık yazılmıştır.
-          Her doğal afet için çok az resim kullanılmıştır.
-          Kullanılan resimler uygun büyüklükte değildir.
-          Her resmin altına gerekli açıklama yazılmamıştır.
-          Resim ve yazılar yeterince özenilmeden yapıştırılmıştır.
-          Röportaj özenilmeden yapılmıştır.
-          Yararlanılan kaynaklar belirtilmiştir.
-          Çalışma zamanında teslim edilmemiştir.
-          Çalışmanın sınıfa sunulması için gerekli hazırlık yapılmamıştır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 – GELİŞTİRİLMELİ
-          Uygun büyüklükte kağıt kullanılmamıştır.
-          Önerilen sayfa sayısı aralığında sayfa kullanılmıştır.
-          Çalışmanın kapağı yeterince özenilmeden hazırlanmıştır.
-          Çalışmayı oluşturan sayfalar baştan savma birleştirilmiştir.
-          Her doğal afet için çok az resim kullanılmıştır.
-          Resim ve yazılar yeterince özenilmeden yapıştırılmıştır.
-          Röportaj yapılmamıştır.
-          Yararlanılan kaynaklar belirtilmiştir.
-          Çalışma zamanında teslim edilmemiştir.
-          Çalışmanın sınıfa sunulması için gerekli hazırlık yapılmamıştır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – ZAYIF
-          Uygun büyüklükte kağıt kullanılmamış, sayfa sayısına dikkat edilmemiştir.
-          Çalışmaya kapak yapılmamıştır.
-          Çalışmayı oluşturan sayfalar baştan savma birleştirilmiştir.
-          Her doğal afet için resim kullanılmamıştır.
-          Resimlerin altına açıklama yazılmamıştır.
-          Çalışma zamanında teslim edilmemiştir.
-          Çalışma sınıfa sunulamamıştır.
 
 
 
 
NOTU
 
 
 
ÖĞRENCİNİN ALACAĞI NOT=(ALDIĞI PUAN/5)X100 OLARAK HESAPLANACAK.

 
 
AHMET KELEŞOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU 2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
1.DÖNEM MÜZİK DERSİ PERFORMANS GÖREVİ
AD-SOYADI
 
SINIFI
 
OKUL NUMARASI
 
Öğrenme Alanı: Müzikte
Yeteneklerin Ortaya Çıkması
Görevin Konusu
Şarkılı Oyunlar Yapıyorum
Görevin Kazanımı
Şarkılı oyun müziklerine özgün hareketlerle eşlik eder.
Diğer Derslerle İlişkilendirme
Türkçe Dersi
Görevin Gelme Vakti
31 EKİM 2008 CUMA
     Görevin Yapılışı:
       1. Size verilen şarkının sözlerini dikkatle okuyun.
       2. Şarkının sözlerine uygun kafanızdan hareket tasarlayın.
       3. Hareketleri yerinizde uygulamaya çalışın.
       4. Yaptığınız hareketleri size verilen kâğıttaki boş kısımlara yazın. İsterseniz görseller de kullanabilirsiniz.
       5. Görevinize uygun bir kapak hazırlayın.
 
    

TAVŞANIM

 İki uzun kulağım,

Hareket:.......................................................................................................................................

 

Bir fısıltıyı duyar.

Hareket:.......................................................................................................................................

 

Keskin güçlü dişlerim,

Hareket:……………………………………………………………………………………….

 

Küçük bir kuyruğum var.

Hareket:………………………………………………………………………………………

 

Ben havucu çok yerim,

Hareket: ………………………………………………………………………………………

 

Lahanayı severim.

Hareket: ………………………………………………………………………………………

 

Yokuşu hızlı çıkar,

Hareket: ………………………………………………………………………………………

 

İnişi güç inerim.

Hareket: ………………………………………………………………………………………

 

Haydi haydi biliniz,

Hareket: ………………………………………………………………………………………

 

Çok kolay bir adım var.

Hareket: ………………………………………………………………………………………

 

Bilemezseniz adımı

Hareket: ………………………………………………………………………………………

 

Darılırım çocuklar.

Hareket: ………………………………………………………………………………………

 
 
 
 
 

DERECELİ PUANLAMA YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRME

Bu alana hiçbir şey yazmayınız.

 
KATEGORİ
Çok İyi(20)
İyi(15)
Orta(10)
Geliştirmeli(5)
PUAN
Zamanı Kullanma
 
 
 
 
 
Ödevdeki yazı ve genel düzen
 
 
 
 
 
Hareket-söz uyumu
 
 
 
 
 
Yeteneklerini Kullanabilme
 
 
 
 
 
Topluluk da kendini gösterebilme
 
 
 
 
 
 
 
 
TOPLAM PUAN
 
 
       
Bir öğrencinin aldığı toplam puan o öğrencinin notudur. Yani öğrenci 75 puan almışsa öğrencinin bu görevden alacağı not 75 dir.                          
-----------------------------------------------------------------------------
AHMET KELEŞOĞLU TÜRKÇE DERSİ 1. DÖNEM 1. PERFORMANS GÖREVİ
 
Adı Soyadı:                                                                                                             
Numarası:
Ders
Türkçe
Ödev konusu
Güzel Şiir Okuyorum!
Beklenen Performans
Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma. Güzel değişik düşünme
Performans Görevi
Sevgili öğrenciler! Seçtiğiniz konuyla ilgili sevdiğiniz bir şiiri kâğıda yazarak, sınıfta ezbere okuyunuz. Örneğin;
v     Atatürk
v     İlkbahar
v     Sevgi
v     Tutumluluk vb.
Süre
31 EKİM CUMA – 7 KASIM CUMA
Puanlama
Dereceli puanlama anahtarı
Araç - gereçler
Çizgili dosya kâğıdı, kalem, kaynak kitaplar, ders kitapları, internet, A-4 boyutunda kesilmiş karton, yapıştırıcı, kuru boyalar.
 
 

ÖDEV HAZIRLAMA BASAMAKLARI
 
Dikkat! Bu çalışmayı yaparken aşağıdaki aşamaları izlemeniz işinizi kolaylaştıracaktır.
 
  1. Seçtiğiniz konuda çeşitli kaynaklardan şiirler araştırınız.
  2. Bir tanesini okumak için karar veriniz.
  3. Seçtiğiniz şiiri çizgili kâğıda yazarak süsleyiniz.
  4. Şiiriniz hakkında kısaca bilgi veren bir metin yazınız.( Şiirinizin ana duygusu, şairi hakkında bilgi vb.)Bu metni çizgili kâğıda yazınız. Ödeve ekleyiniz.
  5. Gerekirse öğretmeninizden bilgi alınız.
  6. Şiirinizi okumadan önce, seçtiğiniz şiirle ilgili yazdığınız metinden yararlanarak şiirinizi arkadaşlarınıza tanıtınız.
  7. Şiiri sınıfta kurallara uygun olarak ezbere okuyunuz.
  8. Size verilen 2 sayfalık yönergeyi zarar vermeden ödevinizin arkasına zımbalayınız.
 

 

 
DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI

 

 
 
 
Performansın içeriği
Aldığı puan
1- Şiiri tanıttı.
 
2- Şiiri işitilebilir bir ses tonuyla ve akıcı bir şekilde okudu.
 
3- Şiirde geçen kelimeleri doğru telaffuz etti.
 
4- Şiirini anlamına uygun vurgu ve tonlamaya uyarak okudu.
 
5- Şiiri okunaklı, güzel bir yazı ile yazım ve noktalama kurallarına uygun olarak yazma.
 
TOPLAM PUAN
 
Aldığı puan:………. / 20 x 100= NOT KARŞILIĞI
 
    PUANLAR: 1= geliştirilebilir, 2= orta düzeyde, 3= yeterli, 4= üst düzeyde
                                                                                                                     
 
 
 
NOT=ÖDEV KAPAĞI OLACAK.(SÜSLÜ OLABİLİR)
 
 Ödev kapağında;
 
1.)Ödevi yapanın ad-soyadı, sınıfı, nosu güzelce yazılacak.
 
2.) Ödevin konusu yukarıdaki “görev” yeri olarak yazılacak.
 
3.)Kaynaklar yaz 
    
   Örnek Çalışma:
   
 
          
Cumhuriyet Bayramı (İ.Hakkı TALAS)
Ay-yıldızlı bayrağım,
Semaları donatmış.
Bugün bayram var diye,
Şafak erkenden atmış.

Yüksek tanklar süslemiş,
Caddeleri, yolları.
Bugün gözler ilerde,
Bugün başlar yukarı.

Akın akın insanlar,
Meydanlara koşuyor.
Bugün bayram var diye,
Bütün millet coşuyor.

Bu güzel Cumhuriyet,
Devletimin temeli.
El üstünde yaşatmak,
Hepimizin emeli.

Hakkı Talas (d. Talas/Kayseri, 1909 – ö. Londra, 27 Ağustos 1978)
 
Adana Erkek Öğretmen Okulundan mezun oldu (1928). İlkokul öğretmenliği ve yöneticilik yaptı (1929–1938). Daha sonra sınava girerek ortaokul Türkçe öğretmeni oldu (1939). İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi (1945). Öğretmenlik, avukatlık (1947–1955) ve yayımcılık yaptı. Talas Kitabevini kurdu. İlkokullar için Sınıf Bilgisi (1948) ve Okul Bilgisi (1954) adlarında ünite dergileri çıkardı. Çocuklar için yazdığı lirik şiirlerin yanı sıra ilkokul öğrencileri için hazırladığı dergiler, çok sayıda ders kitabı ve yardımcı ders kitaplarıyla tanındı. Kanser tedavisi için gittiği Londra’da öldü. İstanbul’da toprağa verildi (1 Eylül 1978).
 
  Bugün 1 ziyaretçi (21 klik) kişi burdaydı! POWERED BY OğUZ DEMİRBAŞ

01.10.2007'den beri kere görüntülendi
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=